Disclaimer

Worldline BV is gevestigd te (2984 CD) Ridderkerk, Wolweverstraat 18 en staat ingeschreven bij het handelsregister te Rotterdam onder nummer 56129769.

Deze webshop dient ter algemene informatievoorziening en de mogelijkheid om aanvragen en bestellingen te plaatsen. Op deze webshop kan informatie worden gevonden over individuele producten of daaraan gekoppelde diensten op het gebied van betaalautomaten, accessoires en acceptatie van betaalmiddelen.

Gebruik van de shop van Worldline en eventueel de daarmee verbonden websites (hierna tezamen: ‘de shop’), is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van de shop betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de shop, wordt door Worldline uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de shop.

Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie die op de shop wordt gepubliceerd of waartoe via de shop toegang toe wordt geboden. Worldline, directie en medewerkers, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en of aanbevelingen die op de shop wordt gepubliceerd of waartoe via de shop toegang wordt geboden. Deze informatie en aanbevelingen kunnen overigens zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Voorts kan en mag deze informatie niet worden gebruikt als advies in welke vorm dan ook.

Worldline betracht de uiterste zorg om de shop adequaat te beveiligen tegen manipulatie van de inhoud van de site door derden.

Alle op de shop afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij Worldline en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de shop. Het is de gebruiker van de shop niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Worldline.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Worldline zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker van de shop. Worldline geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot van de inhoud van dergelijke sites.

Op al het bezoek van deze webshop en alle (navigatie-)handelingen die hierop worden verricht, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Deze voorwaarden kunnen door Worldline te allen tijde worden gewijzigd. Elke aanpassing zal onmiddellijk op deze webshop worden gepubliceerd, onder vermelding van het versienummer van de nieuwe voorwaarden.

Worldline Nederland maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken om jou een optimale bezoekerservaring te bieden, om jou relevante advertenties aan te bieden en om jouw surfgedrag te meten. Met deze cookies kan Worldline Nederland jouw internetgedrag binnen deze website volgen en informatie over jou verzamelen. Zodoende Worldline Nederland advertenties aanpassen aan jouw interesses. Meer informatie over cookies en het gebruik van jouw gegevens door Worldline Nederland vind je terug in ons privacy policy. Door op “OK” te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website ga je hiermee akkoord. Manage cookies